@szatanael

szajtan


@szatanael

Tweets:


1.426.235

Followers:


20.527

Following:


1.240

List:


198

Favourites:


968
Location:szajtan♡
Language:pl
Created at:2011/09/13 09:46:19 (+0 UTC)

Kocham @szatanael ♡

@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @sendmylove_hb: 171215 👋 #권현빈 https://t.co/HdjuxSfMRMRT @sendmylove_hb: 171215 👋 #권현빈 https://t.co/HdjuxSfMRMRT @sendmylove_hb: 171215 👋 #권현빈 https://t.co/HdjuxSfMRM

Rt @sendmylove-hb: 171215 👋 #권현빈

-
0
2.1k
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @getitflow_32: 171215 presscon #김용국 #JBJ https://t.co/mS5zR3dQvORT @getitflow_32: 171215 presscon #김용국 #JBJ https://t.co/mS5zR3dQvORT @getitflow_32: 171215 presscon #김용국 #JBJ https://t.co/mS5zR3dQvORT @getitflow_32: 171215 presscon #김용국 #JBJ https://t.co/mS5zR3dQvO

Rt @getitflow-32: 171215 Presscon #김용국 #jbj

-
0
630
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @eyepopper_sg: 171216 BKK press conf.
완쟈님✨✨
#김상균 #상균 #jbj @JBJtwt787 https://t.co/VybC52yR3wRT @eyepopper_sg: 171216 BKK press conf.
완쟈님✨✨
#김상균 #상균 #jbj @JBJtwt787 https://t.co/VybC52yR3w

Rt @eyepopper-sg: 171216 Bkk Press Conf. 완쟈님✨✨ #김상균 #상균 #jbj @jbjtwt787

-
0
207
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael

Rt @sayhi-korea: ♦️ [press-photo] 171215 : #jbj Press Jbj 1st Fan Meeting In Bkk (cometrue) #jbjcometrueinbkk #jbjfanmeetinginbkk #longguo

-
0
289
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @HoneyCat_32: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#용국 #김용국 #JBJ

고먐미야?? https://t.co/RbNGKgs3juRT @HoneyCat_32: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#용국 #김용국 #JBJ

고먐미야?? https://t.co/RbNGKgs3juRT @HoneyCat_32: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#용국 #김용국 #JBJ

고먐미야?? https://t.co/RbNGKgs3juRT @HoneyCat_32: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#용국 #김용국 #JBJ

고먐미야?? https://t.co/RbNGKgs3ju

Rt @honeycat-32: 171216 Jbj Fm In Bkk Press Conf. #용국 #김용국 #jbj 고먐미야??

-
0
330
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @HoneyCat_32: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#용국 #김용국 #JBJ

팟타이 먹으러 가야지 따흐흑 ㅠㅠ https://t.co/4Ea501SQ5MRT @HoneyCat_32: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#용국 #김용국 #JBJ

팟타이 먹으러 가야지 따흐흑 ㅠㅠ https://t.co/4Ea501SQ5MRT @HoneyCat_32: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#용국 #김용국 #JBJ

팟타이 먹으러 가야지 따흐흑 ㅠㅠ https://t.co/4Ea501SQ5MRT @HoneyCat_32: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#용국 #김용국 #JBJ

팟타이 먹으러 가야지 따흐흑 ㅠㅠ https://t.co/4Ea501SQ5M

Rt @honeycat-32: 171216 Jbj Fm In Bkk Press Conf. #용국 #김용국 #jbj 팟타이 먹으러 가야지 따흐흑 ㅠㅠ

-
0
341
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @hbreeze0304: 171215 태국팬미팅기자회견 오늘도 역시 존잘이시구여 #JBJ #권현빈 #hyunbin https://t.co/p6mbPR47E0RT @hbreeze0304: 171215 태국팬미팅기자회견 오늘도 역시 존잘이시구여 #JBJ #권현빈 #hyunbin https://t.co/p6mbPR47E0RT @hbreeze0304: 171215 태국팬미팅기자회견 오늘도 역시 존잘이시구여 #JBJ #권현빈 #hyunbin https://t.co/p6mbPR47E0RT @hbreeze0304: 171215 태국팬미팅기자회견 오늘도 역시 존잘이시구여 #JBJ #권현빈 #hyunbin https://t.co/p6mbPR47E0

Rt @hbreeze0304: 171215 태국팬미팅기자회견 오늘도 역시 존잘이시구여 #jbj #권현빈 #hyunbin

-
0
659
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael

Rt @superbt-news: 15.12.17 Press Con. #jbj #권현빈 #kwonhyunbin #hyunbin #joyful #jbjcometrueinbkk #welcomejbjtothailand

-
0
4.8k
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @superbt_news: 171215 PRESS CON JBJ หนุ่มญี่ปุ่น 
#WelcomeJBJtoThailand #JBJComeTrueinBkk https://t.co/d73UfjXbwxRT @superbt_news: 171215 PRESS CON JBJ หนุ่มญี่ปุ่น 
#WelcomeJBJtoThailand #JBJComeTrueinBkk https://t.co/d73UfjXbwxRT @superbt_news: 171215 PRESS CON JBJ หนุ่มญี่ปุ่น 
#WelcomeJBJtoThailand #JBJComeTrueinBkk https://t.co/d73UfjXbwx

Rt @superbt-news: 171215 Press Con Jbj หนุ่มญี่ปุ่น #welcomejbjtothailand #jbjcometrueinbkk

-
0
448
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @innvariety: 17-12-15 ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว แฟนมีตติ้ง 6 หนุ่ม JBJ  #JBJ #JBJComeTrueinBKK https://t.co/l94WsYbUWORT @innvariety: 17-12-15 ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว แฟนมีตติ้ง 6 หนุ่ม JBJ  #JBJ #JBJComeTrueinBKK https://t.co/l94WsYbUWO

Rt @innvariety: 17-12-15 ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว แฟนมีตติ้ง 6 หนุ่ม Jbj #jbj #jbjcometrueinbkk

-
0
994
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @hbreeze0304: 171215 태국팬미팅기자회견 왕자님이얌 왕자님👑 #JBJ #권현빈 #hyunbin https://t.co/8LakseD2cDRT @hbreeze0304: 171215 태국팬미팅기자회견 왕자님이얌 왕자님👑 #JBJ #권현빈 #hyunbin https://t.co/8LakseD2cDRT @hbreeze0304: 171215 태국팬미팅기자회견 왕자님이얌 왕자님👑 #JBJ #권현빈 #hyunbin https://t.co/8LakseD2cD

Rt @hbreeze0304: 171215 태국팬미팅기자회견 왕자님이얌 왕자님👑 #jbj #권현빈 #hyunbin

-
0
946
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @webstarupdate: 171215 press con #JBJ  #JBJComeTrueinBkk https://t.co/Ldt9wUrpPsRT @webstarupdate: 171215 press con #JBJ  #JBJComeTrueinBkk https://t.co/Ldt9wUrpPsRT @webstarupdate: 171215 press con #JBJ  #JBJComeTrueinBkk https://t.co/Ldt9wUrpPsRT @webstarupdate: 171215 press con #JBJ  #JBJComeTrueinBkk https://t.co/Ldt9wUrpPs

Rt @webstarupdate: 171215 Press Con #jbj #jbjcometrueinbkk

-
0
566
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael

Rt @asianbreakout: [1/3] 6 หนุ่ม Jbj ร่วมแถลงข่าว Jbj 1st Fan Meeting In Bangkok 'come True' สุดกันเอง เผย ปลื้มพลังความรักและการต้อนรับของ…

-
0
828
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael

Rt @asianbreakout: [2/3] 6 หนุ่ม Jbj ร่วมแถลงข่าว Jbj 1st Fan Meeting In Bangkok 'come True' สุดกันเอง เผย ปลื้มพลังความรักและการต้อนรับของ…

-
0
1.2k
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael

Rt @asianbreakout: [3/3] 6 หนุ่ม Jbj ร่วมแถลงข่าว Jbj 1st Fan Meeting In Bangkok 'come True' สุดกันเอง เผย ปลื้มพลังความรักและการต้อนรับของ…

-
0
659
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @longguopeople: 171210 명동팬싸 김용국

#JBJ #김용국 #용국 #JINLONGGUO https://t.co/5eGPrINSytRT @longguopeople: 171210 명동팬싸 김용국

#JBJ #김용국 #용국 #JINLONGGUO https://t.co/5eGPrINSytRT @longguopeople: 171210 명동팬싸 김용국

#JBJ #김용국 #용국 #JINLONGGUO https://t.co/5eGPrINSyt

Rt @longguopeople: 171210 명동팬싸 김용국 #jbj #김용국 #용국 #jinlongguo

-
0
268
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @grooveit97: 171215 전신 빠지면 섭하지🔥 #권현빈 https://t.co/1pHiqIYbPURT @grooveit97: 171215 전신 빠지면 섭하지🔥 #권현빈 https://t.co/1pHiqIYbPURT @grooveit97: 171215 전신 빠지면 섭하지🔥 #권현빈 https://t.co/1pHiqIYbPURT @grooveit97: 171215 전신 빠지면 섭하지🔥 #권현빈 https://t.co/1pHiqIYbPU

Rt @grooveit97: 171215 전신 빠지면 섭하지🔥 #권현빈

-
0
794
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @innvariety: 6 หนุ่ม JBJ อ้อนแฟนไทยพร้อมเสิร์ฟความสุขจัดเต็มในงานแฟนมีตติ้งเสาร์นี้!!! #JBJ #JBJComeTrueinBKK https://t.co/D2YR7uzJsP

Rt @innvariety: 6 หนุ่ม Jbj อ้อนแฟนไทยพร้อมเสิร์ฟความสุขจัดเต็มในงานแฟนมีตติ้งเสาร์นี้!!! #jbj #jbjcometrueinbkk

-
0
1.4k
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael

Rt @tofupopradio: แนะนำ เคนตะ : พี่เค้าใจดี แต่เพราะกังวลเรื่องคนอื่นมากๆเลยแอบชอบบ่นน้องๆ แต่ก็ด้วยความเป็นห่วงแหละ~ #jbjcometrueinbkk Htt…

-
0
1.7k
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael

Rt @tofupopradio: มีความฟ้องว่าเคนตะชอบแกล้งแซว ที่สนามบินก็แซวว่า “ทำไมวันนี้พี่ตัวเล็กจัง” 😆 #jbjcometrueinbkk #jbj

-
0
3.2k
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael

Rt @tofupopradio: พี่เค้าบอกว่าพี่สองคนเค้ามีอะไรคล้ายๆกันกว่าที่คิดอ่าค่า~ รักแมวเหมือนกัน ช่วยกันเลี้ยงแมวด้วยอ่าค่าาาาาา~~~ 😍 #jbj #jbjc

-
0
6.4k
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael

Rt @tofupopradio: #jbj ขอบคุณที่มารับกันเยอะ และขอบคุณที่เป็นระเบียบกันมากๆ เป็นภาพที่สวยงามจริงๆ พอเห็นแล้วคิดว่า แฟนมีทฯต้องสนุกแน่ๆ!! #j

-
0
1.7k
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael

Rt @tofupopradio: [❗️] 17.30 น. วันนี้ อย่าลืมมาเกาะหน้าจอรอฟินกับสัมภาษณ์สด Fb Live กับ 6 หนุ่ม #jbj กันได้ที่ Fan Page #tofupopradio นะจ๊…

-
0
696
Share
@szatanael
szajtan
@szatanael
RT @s_attraction703: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#동한 #김동한 #JBJ

존잘쁨 😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/XNz5Z1DBM2RT @s_attraction703: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#동한 #김동한 #JBJ

존잘쁨 😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/XNz5Z1DBM2RT @s_attraction703: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#동한 #김동한 #JBJ

존잘쁨 😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/XNz5Z1DBM2RT @s_attraction703: 171216 JBJ FM in BKK press conf.
#동한 #김동한 #JBJ

존잘쁨 😭😭😭😭😭😭😭😭 https://t.co/XNz5Z1DBM2

Rt @s-attraction703: 171216 Jbj Fm In Bkk Press Conf. #동한 #김동한 #jbj 존잘쁨 😭😭😭😭😭😭😭😭

-
0
462
Share
Load More